Dotace z programu OPŽP

Dotace z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) 70. výzvu v oblasti podpory 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie a dále 61. výzvu v oblasti podpory 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov, a to v rámci prioritní osy 5 Energetické úspory Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Příjem žádostí o podporu v 70. výzvě probíhá od 3. 4. 2017 do 29. 9. 2017 a v 61. výzvě od 3. 4. 2017 do 31. 10. 2019.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.