Osobní profil

V roce 1996-2002 absolvovala magisterský studijní program na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze, obor konstrukce pozemních staveb (specializace Stavební fyzika). Diplomovou práci „Pasivní dum v českých podmínkách“ obhájila v lednu 2002.

V období 2002-2004 pracovala ve středisku energetiky a životního prostředí v konzultační a poradenské firmě CITYPLAN, spol. s r.o., jako vedoucí projektu. Zabývala se zpracováním energetických auditů bytových domů, objektů občanské vybavenosti (mateřských a základních škol, objektu HZS, sportovního areálu, studentských kolejí, apod.) a energetických zdrojů. Dále se podílela na zpracování územních energetických koncepcí. Od roku 2004 spolupracuje se společností PORSENNA o.p.s. na projektech v oblasti energetiky, stavebnictví a životního prostředí.

V současné době se podílí mj. na projektech vzdělávání a osvěty pro školy v oblasti úspor energie, na poradenství pro města a obce v oblasti energetického managementu, pasivních domů, úspor energie a využití obnovitelných zdrojů, na zpracování energetických auditů budov a zařízení v rámci žádostí o dotace z EU, apod. Je zapsána v Seznamu energetických specialistů vedeném MPO podle § 11 odst.1 písm. g) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, s osvědčením č. 261 ze dne 16. května 2007. Absolvovala kurz Centra pasivního domu „Navrhování pasivních domů“ a vzdělávací kurz „Pojektový manažer v OP ŽP“. Pasivně umí anglicky a německy.

Komentáře jsou uzavřeny.