Legislativní povinnosti

Tato stránka stručně připomíná některé aktuální legislativní povinnosti vlastníků a uživatelů budov, které vyplývají ze zákona o hospodaření energií, stavebního zákona a z další související legislativy (především energetické a z oblasti ochrany ovzduší a oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví).

Veškeré legislativní předpisy je možné nalézt například ve Sbírce zákonů (zdarma), jejich úplná znění také na Portálu veřejné správy v části Zákony (zdarma) či na stránkách nakladatelství Sagit v části ÚZ – úplná znění předpisů (placený přístup, pouze některé předpisy jsou k dispozici zdarma), kde jsou předpisy uvedeny i se zvýrazněnými změnami novel.

Komentáře jsou uzavřeny.