Projektová dokumentace stavby

Při zpracování legislativou vyžadovaných energetických dokumentů (energetický audit, energetický posudek, průkaz energetické náročnosti budovy) je projektová dokumentace stavby tj. nezbytný podklad pro zpracování často neúplná, někdy dokonce zcela chybí.

Málokdo z vlastníků budov ví nebo ví, ale jaksi neřeší, že:

Podle § 154, odst. 1) psím. e) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) je „… vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.“ Povinnost se týká i zařízení.

Podle §179, odst. 3), písm. j) se jedná o přestupek fyzických osob a podle §181, odst. 2, písm. j) se jedná o správní delikt právnických osob.

Komentáře jsou uzavřeny.